ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์

 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 926  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 472)

Topic 913  ประกาศรผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 1705)

Topic 909  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(รอบ2) (เปิดอ่าน : 959)

Topic 908  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (เปิดอ่าน : 1764)

Topic 907  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 1175)

Topic 904  ทำข้อสอบ Hematology (Department Of Pathology) (เปิดอ่าน : 854)

Topic 889  รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ปี 2557 (เปิดอ่าน : 807)


ข่าวด่วน
Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3189)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 2348)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 1973)

Topic 844  กำหนดการใหม่ เรื่องการจัดสรรชั้นคลินิก สำหรับนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 1602)

Topic 843  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Final (เปิดอ่าน : 2541)

Topic 835  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ คัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 2165)

Topic 833  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่ม กสพท 2556 (เพิ่มเติม) (เปิดอ่าน : 1895)

แจ้งนิสิตแพทย์
 
ข่าวติดหมุด
Topic 924  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 63)

Topic 923  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 1 (เปิดอ่าน : 48)

Topic 922  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 39)

Topic 921  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 1 (เปิดอ่าน : 45)

Topic 920  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 2 (เปิดอ่าน : 47)

Topic 919  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 1 (เปิดอ่าน : 47)

Topic 915  ประกาศกำหนดการจัดสอบ Comprehensive ประจำปี 2557-2558 (เปิดอ่าน : 418)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 618)

ประชาสัมพันธ์ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวนิสิต] ให้นิสิตชัั้นปี 6 แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดย meded_manage 17 กันยายน 2014, 02:25:26 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) ปีการศึกษา2558 โดย meded_manage 09 กันยายน 2014, 09:23:19 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:26:32 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 1 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:25:54 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 2 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:24:34 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 1 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:24:02 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 2 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:22:24 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 1 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:20:42 pm
[ข่าวประชาสัมพันธ์] การคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 โดย meded_manage 25 สิงหาคม 2014, 04:25:55 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศกำหนดการจัดสอบ Comprehensive ประจำปี 2557-2558 โดย meded_access 08 พฤษภาคม 2014, 10:52:08 am
[499604] Course Syllabus 499604 : สุขภาพและโรคของสตรี 4 (Health and Diseases of Women IV) โดย administrator 27 เมษายน 2014, 05:24:58 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย meded_manage 23 เมษายน 2014, 03:31:15 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:40:55 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:40:33 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:32:45 pm
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบตรวจสอบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
 
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
หน่วยสนับสนุนการศึกษา (ห้องสมุด)
0 5596 5295
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954