ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์


 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 960  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ที่จบปีการศึกษา2556 (เปิดอ่าน : 165)

Topic 956  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ DIRECT ADMISSION 2558 (เปิดอ่าน : 572)

Topic 955  เลื่อนวันส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ Direct Admission (เปิดอ่าน : 409)

Topic 952  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 (เปิดอ่าน : 1016)

Topic 950  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม) (เปิดอ่าน : 851)

Topic 949  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (เพิ่มเติม) (เปิดอ่าน : 942)

Topic 947  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558เพิ่มเติม (เปิดอ่าน : 1223)


ข่าวด่วน
Topic 948  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ "Medical Ethics" (เปิดอ่าน : 149)

Topic 933  ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 2231)

Topic 930  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 (เปิดอ่าน : 2107)

Topic 929  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 (เปิดอ่าน : 2290)

Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 4111)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3108)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 2656)

แจ้งนิสิตแพทย์
 
ข่าวติดหมุด
Topic 962  กำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดสรรพื้นที่ฯ นสพ.ปี6 (เลือกชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข) (เปิดอ่าน : 81)

Topic 961  ประกาศกำหนดการจัดสอบ MEQ ครั้งที่ 3 (เปิดอ่าน : 102)

Topic 942  สำหรับแพทย์ที่จะจบปี 2557 (เปิดอ่าน : 414)

Topic 934  ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดอ่าน : 356)

Topic 924  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 493)

Topic 915  ประกาศกำหนดการจัดสอบ Comprehensive ประจำปี 2557-2558 (เปิดอ่าน : 760)

Topic 893  ประกาศกำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case (เปิดอ่าน : 786)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 1068)

ประชาสัมพันธ์ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวติดหมุด] กำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดสรรพื้นที่ฯ นสพ.ปี6 (เลือกชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข) โดย meded_manage 09 เมษายน 2015, 03:20:14 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศกำหนดการจัดสอบ MEQ ครั้งที่ 3 โดย meded_access 25 มีนาคม 2015, 11:07:35 am
[ข่าวติดหมุด] แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ที่จบปีการศึกษา2556 โดย meded_manage 19 มีนาคม 2015, 10:48:34 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ DIRECT ADMISSION 2558 โดย meded_manage 10 มีนาคม 2015, 09:16:38 am
[ข่าวติดหมุด] เลื่อนวันส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ Direct Admission โดย meded_manage 06 มีนาคม 2015, 10:03:56 am
[ข่าวติดหมุด] ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 โดย meded_manage 23 กุมภาพันธ์ 2015, 03:16:43 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม) โดย meded_manage 06 กุมภาพันธ์ 2015, 05:31:18 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (เพิ่มเติม) โดย meded_manage 02 กุมภาพันธ์ 2015, 04:49:40 pm
[ข่าวด่วน ] ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ "Medical Ethics" โดย meded_manage 02 กุมภาพันธ์ 2015, 02:47:03 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558เพิ่มเติม โดย meded_manage 27 มกราคม 2015, 10:46:05 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 (รอบ2) โดย meded_manage 21 มกราคม 2015, 01:47:47 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ODOD (รอบ2) โดย meded_manage 14 มกราคม 2015, 09:04:58 am
[ข่าวติดหมุด] สำหรับแพทย์ที่จะจบปี 2557 โดย meded_manage 13 มกราคม 2015, 10:47:35 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 โดย meded_manage 13 มกราคม 2015, 10:39:32 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระบบรับตรง(โควตา)และแพทย์แนวใหม่ โดย meded_manage 06 มกราคม 2015, 09:59:47 am
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954