ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์


 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 970  ประกาศสำหรับน้องๆรอบ กสพท 2558 และ โควตารอบ 2 ค่ะ (เปิดอ่าน : 290)

Topic 969  กำหนดการสำหรับนิสิตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558 ทุกโครงการ (เปิดอ่าน : 629)

Topic 968  รายละเอียดการทำสัญญานิสิตแพทย์ (ประเภท CPIRD / ODOD) (เปิดอ่าน : 440)

Topic 967  แจ้งสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ชุมชน โครงการกระจายแพทย์ฯ 2558 (เปิดอ่าน : 513)

Topic 966  ขั้นตอนการติดต่อเข้าพักหอพักนิสิต สำหรับ นสพ.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เปิดอ่าน : 440)

Topic 965  รายละเอียดการทำสัญญาฯ 2558 (สำหรับรอบ กสพท.) (เปิดอ่าน : 425)

Topic 964  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ DIRECT ADMISSION 2558 (เปิดอ่าน : 625)


ข่าวด่วน
Topic 948  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ "Medical Ethics" (เปิดอ่าน : 319)

Topic 933  ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 2490)

Topic 930  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 (เปิดอ่าน : 2358)

Topic 929  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 (เปิดอ่าน : 2575)

Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 4284)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3289)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 2865)

แจ้งนิสิตแพทย์
 
ข่าวติดหมุด
Topic 962  กำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดสรรพื้นที่ฯ นสพ.ปี6 (เลือกชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข) (เปิดอ่าน : 422)

Topic 942  สำหรับแพทย์ที่จะจบปี 2557 (เปิดอ่าน : 587)

Topic 934  ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดอ่าน : 490)

Topic 893  ประกาศกำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case (เปิดอ่าน : 907)

Topic 756  การปฏิบัติสำหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่านการสอบเบ็ดเสร็จ (เปิดอ่าน : 2146)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 1256)

ประชาสัมพันธ์ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวติดหมุด] ประกาศสำหรับน้องๆรอบ กสพท 2558 และ โควตารอบ 2 ค่ะ โดย meded_manage 11 มิถุนายน 2015, 04:27:02 pm
[ข่าวติดหมุด] กำหนดการสำหรับนิสิตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558 ทุกโครงการ โดย meded_manage 20 พฤษภาคม 2015, 02:31:46 pm
[ข่าวติดหมุด] รายละเอียดการทำสัญญานิสิตแพทย์ (ประเภท CPIRD / ODOD) โดย meded_manage 11 พฤษภาคม 2015, 02:05:19 pm
[ข่าวติดหมุด] แจ้งสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ชุมชน โครงการกระจายแพทย์ฯ 2558 โดย meded_manage 08 พฤษภาคม 2015, 03:32:50 pm
[ข่าวติดหมุด] ขั้นตอนการติดต่อเข้าพักหอพักนิสิต สำหรับ นสพ.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย meded_manage 07 พฤษภาคม 2015, 02:14:12 pm
[ข่าวติดหมุด] รายละเอียดการทำสัญญาฯ 2558 (สำหรับรอบ กสพท.) โดย meded_manage 06 พฤษภาคม 2015, 10:49:50 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ DIRECT ADMISSION 2558 โดย meded_manage 27 เมษายน 2015, 04:01:38 pm
[ข่าวติดหมุด] แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ผ่าน กสพท.2558 โดย meded_manage 24 เมษายน 2015, 02:24:44 pm
[ข่าวติดหมุด] กำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดสรรพื้นที่ฯ นสพ.ปี6 (เลือกชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข) โดย meded_manage 09 เมษายน 2015, 03:20:14 pm
[ข่าวติดหมุด] แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ที่จบปีการศึกษา2556 โดย meded_manage 19 มีนาคม 2015, 10:48:34 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ DIRECT ADMISSION 2558 โดย meded_manage 10 มีนาคม 2015, 09:16:38 am
[ข่าวติดหมุด] เลื่อนวันส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ Direct Admission โดย meded_manage 06 มีนาคม 2015, 10:03:56 am
[ข่าวติดหมุด] ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 โดย meded_manage 23 กุมภาพันธ์ 2015, 03:16:43 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม) โดย meded_manage 06 กุมภาพันธ์ 2015, 05:31:18 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (เพิ่มเติม) โดย meded_manage 02 กุมภาพันธ์ 2015, 04:49:40 pm
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954