ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์

 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 937  สำหรับบัณฑิตแพทย์ จบปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 157)

Topic 926  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 2647)

Topic 913  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 2422)

Topic 909  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(รอบ2) (เปิดอ่าน : 1191)

Topic 908  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (เปิดอ่าน : 2059)

Topic 907  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 1344)

Topic 904  ทำข้อสอบ Hematology (Department Of Pathology) (เปิดอ่าน : 1453)


ข่าวด่วน
Topic 933  ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 1054)

Topic 930  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 (เปิดอ่าน : 1364)

Topic 929  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 (เปิดอ่าน : 1711)

Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3746)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 2687)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 2275)

Topic 844  กำหนดการใหม่ เรื่องการจัดสรรชั้นคลินิก สำหรับนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 1730)

แจ้งนิสิตแพทย์
 
ข่าวติดหมุด
Topic 935  ประกาศรายชื่อผู้สอบ รอบการสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ OSCE ครั้งที่ 1 (เปิดอ่าน : 113)

Topic 934  ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดอ่าน : 96)

Topic 932  โรงพยาบาลชลบุรีรับสมัคร/สอบคัดเลือก แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2558 (เปิดอ่าน : 314)

Topic 931  ให้นิสิตชั้นปี 6 เข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดอ่าน : 155)

Topic 924  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 260)

Topic 923  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 1 (เปิดอ่าน : 236)

Topic 922  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 194)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 817)

ประชาสัมพันธ์ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวติดหมุด] สำหรับบัณฑิตแพทย์ จบปีการศึกษา 2556 โดย meded_manage 03 ธันวาคม 2014, 04:09:15 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบ รอบการสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ OSCE ครั้งที่ 1 โดย meded_access 27 พฤศจิกายน 2014, 03:55:39 pm
[ข่าวติดหมุด] ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย meded_manage 26 พฤศจิกายน 2014, 02:45:07 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 โดย meded_manage 25 พฤศจิกายน 2014, 09:23:10 am
[ข่าวติดหมุด] โรงพยาบาลชลบุรีรับสมัคร/สอบคัดเลือก แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2558 โดย meded_manage 14 ตุลาคม 2014, 01:07:57 pm
[ข่าวติดหมุด] ให้นิสิตชั้นปี 6 เข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย meded_manage 09 ตุลาคม 2014, 02:50:31 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 โดย meded_manage 08 ตุลาคม 2014, 03:16:41 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 โดย meded_manage 30 กันยายน 2014, 09:12:40 am
[แบบฟอร์มออกข้อสอบ] แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 (MCQ) โดย meded_access 29 กันยายน 2014, 10:06:21 am
[ข่าวนิสิต] ให้นิสิตชัั้นปี 6 แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดย meded_manage 17 กันยายน 2014, 02:25:26 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) ปีการศึกษา2558 โดย meded_manage 09 กันยายน 2014, 09:23:19 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:26:32 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 1 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:25:54 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 2 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:24:34 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที 1 โดย meded_access 26 สิงหาคม 2014, 02:24:02 pm
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954