ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์
 

 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 916  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุนODOD) ประจำปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 844)

Topic 913  ประกาศรผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 1578)

Topic 909  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(รอบ2) (เปิดอ่าน : 867)

Topic 908  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (เปิดอ่าน : 1694)

Topic 907  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 1126)

Topic 904  ทำข้อสอบ Hematology (Department Of Pathology) (เปิดอ่าน : 729)

Topic 889  รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ปี 2557 (เปิดอ่าน : 734)


ข่าวด่วน
Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3026)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 2192)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 1869)

Topic 844  กำหนดการใหม่ เรื่องการจัดสรรชั้นคลินิก สำหรับนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 1549)

Topic 843  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Final (เปิดอ่าน : 2489)

Topic 835  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ คัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน : 2108)

Topic 833  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่ม กสพท 2556 (เพิ่มเติม) (เปิดอ่าน : 1847)

แจ้งนิสิต
ข่าวติดหมุด
Topic 915  ประกาศกำหนดการจัดสอบ Comprehensive ประจำปี 2557-2558 (เปิดอ่าน : 347)

Topic 893  ประกาศกำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case (เปิดอ่าน : 528)

Topic 892  ประกาศกำหนดการจัดสอบ National License ประจำปี 2557-2558 (เปิดอ่าน : 636)

Topic 756  การปฏิบัติสำหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่านการสอบเบ็ดเสร็จ (เปิดอ่าน : 1819)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 563)

เข้าชมวิดีโอ National License Part I - II ย้อนหลังได้ที่ >> ชุมชนการเรียนรู้เสมือน "Med.Ed.Nu." (VLC) [คลิก]
บริการวิชาการจาก >> ห้องอ่านหนังสือประจำคณะ (Reading Room) [คลิก]
ประชาสัมพันธ์้ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวติดหมุด] โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุนODOD) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย meded_manage 09 มิถุนายน 2014, 10:03:45 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศกำหนดการจัดสอบ Comprehensive ประจำปี 2557-2558 โดย meded_access 08 พฤษภาคม 2014, 10:52:08 am
[499604] Course Syllabus 499604 : สุขภาพและโรคของสตรี 4 (Health and Diseases of Women IV) โดย administrator 27 เมษายน 2014, 05:24:58 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย meded_manage 23 เมษายน 2014, 03:31:15 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:40:55 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:40:33 pm
[ข่าวนิสิต] รายชื่อจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทยศาสตรศึกษา 17 เมษายน 2014, 03:32:45 pm
[ข่าวติดหมุด] ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(รอบ2) โดย meded_manage 01 เมษายน 2014, 03:12:08 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดย meded_manage 26 มีนาคม 2014, 04:11:03 pm
[ข่าวติดหมุด] ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย meded_manage 14 มีนาคม 2014, 10:33:18 am
[ตารางเรียน Rotation ] ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจํำปี 2557 โดย แพทยศาสตรศึกษา 11 มีนาคม 2014, 10:51:16 am
[ข่าวติดหมุด] ทำข้อสอบ Hematology (Department Of Pathology) โดย แพทยศาสตรศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2014, 04:42:06 pm
[ข่าวด่วน] ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดย meded_manage 25 กุมภาพันธ์ 2014, 04:12:05 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศกำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case โดย meded_access 29 มกราคม 2014, 03:27:06 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศกำหนดการจัดสอบ National License ประจำปี 2557-2558 โดย meded_access 29 มกราคม 2014, 03:24:57 pm
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบตรวจสอบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
 
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
หน่วยสนับสนุนการศึกษา (ห้องสมุด)
0 5596 5295
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954