ข่าวสารแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551(แบบอนุญาตให้ print out)
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
qrcode
11 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก
meded_manage
Share |
 
ประกาศที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์

 
เวปไซต์ราย 499508: วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
@'DL#2

ข่าวติดหมุด
Topic 947  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558เพิ่มเติม (เปิดอ่าน : 226)

Topic 946  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 (รอบ2) (เปิดอ่าน : 342)

Topic 943  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ODOD (รอบ2) (เปิดอ่าน : 622)

Topic 940  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 (เปิดอ่าน : 438)

Topic 939  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระบบรับตรง(โควตา)และแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 682)

Topic 938  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ODOD (เปิดอ่าน : 1037)

Topic 937  สำหรับบัณฑิตแพทย์ จบปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 333)


ข่าวด่วน
Topic 933  ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 (เปิดอ่าน : 1825)

Topic 930  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 (เปิดอ่าน : 1840)

Topic 929  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 (เปิดอ่าน : 2004)

Topic 886  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาเทียบรายวิชา แพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 3933)

Topic 885  แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อโครงการแพทย์แนวใหม่ (เปิดอ่าน : 2940)

Topic 883  ประกาศ เรื่อง การเทียบรายวิชาของผู้สมัครแพทย์แนวใหม่(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 (เปิดอ่าน : 2460)

Topic 844  กำหนดการใหม่ เรื่องการจัดสรรชั้นคลินิก สำหรับนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2556 (เปิดอ่าน : 1830)

แจ้งนิสิตแพทย์
 
ข่าวติดหมุด
Topic 944  ประกาศรายชื่อผู้สอบ รอบการสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ OSCE ครั้งที่ 2 (เปิดอ่าน : 114)

Topic 942  สำหรับแพทย์ที่จะจบปี 2557 (เปิดอ่าน : 137)

Topic 934  ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดอ่าน : 213)

Topic 932  โรงพยาบาลชลบุรีรับสมัคร/สอบคัดเลือก แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2558 (เปิดอ่าน : 488)

Topic 931  ให้นิสิตชั้นปี 6 เข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดอ่าน : 246)

Topic 924  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 2 (เปิดอ่าน : 357)

Topic 923  ประกาศรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (MCQ) ครั้งที 1 (เปิดอ่าน : 502)


ข่าวด่วน
Topic 903  ติดตามข่าวแพทย์ผู้ให้สัญญา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เปิดอ่าน : 909)

ประชาสัมพันธ์ 15 ข่าวประกาศล่าสุด
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558เพิ่มเติม โดย meded_manage 27 มกราคม 2015, 10:46:05 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 (รอบ2) โดย meded_manage 21 มกราคม 2015, 01:47:47 pm
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบ รอบการสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ OSCE ครั้งที่ 2 โดย meded_access 19 มกราคม 2015, 11:04:40 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ODOD (รอบ2) โดย meded_manage 14 มกราคม 2015, 09:04:58 am
[ข่าวติดหมุด] สำหรับแพทย์ที่จะจบปี 2557 โดย meded_manage 13 มกราคม 2015, 10:47:35 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOD58 โดย meded_manage 13 มกราคม 2015, 10:39:32 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระบบรับตรง(โควตา)และแพทย์แนวใหม่ โดย meded_manage 06 มกราคม 2015, 09:59:47 am
[ข่าวติดหมุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ODOD โดย meded_manage 29 ธันวาคม 2014, 05:18:41 pm
[ข่าวติดหมุด] สำหรับบัณฑิตแพทย์ จบปีการศึกษา 2556 โดย meded_manage 03 ธันวาคม 2014, 04:09:15 pm
[ข่าวติดหมุด] ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย meded_manage 26 พฤศจิกายน 2014, 02:45:07 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศผลการพิจารณาเทียบรายวิชาผู้สมัครแพทย์แนวใหม่ ปีการศึกษา2558 โดย meded_manage 25 พฤศจิกายน 2014, 09:23:10 am
[ข่าวติดหมุด] โรงพยาบาลชลบุรีรับสมัคร/สอบคัดเลือก แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2558 โดย meded_manage 14 ตุลาคม 2014, 01:07:57 pm
[ข่าวติดหมุด] ให้นิสิตชั้นปี 6 เข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย meded_manage 09 ตุลาคม 2014, 02:50:31 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ ODOD2558 โดย meded_manage 08 ตุลาคม 2014, 03:16:41 pm
[ข่าวด่วน ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์ฯ ODOD 2558 โดย meded_manage 30 กันยายน 2014, 09:12:40 am
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสนับสนุน
e-Learning
ติดต่อประสานงาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางหมุนเวียนนิสิตแพทย์
เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มออกข้อสอบ
แบบฟอร์มใบคำร้อง
Free Template PPT
Free Template PPT @2013
บรรณานุกรมและหนังสือใหม่
ดาวน์โหลด TH SarabunPSK
แนะนำ Telemedicine @2013
ชุมชนการเรียนรู้เสมือน VLC
NU Moodle LMS
ฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบกรอกภาระงานด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ระบบจองห้องเรียน
ระบบตรวจสอบจองห้องประชุม
Learning Object เรื่อง Ins stridor & Barking cough
Learning Object เรื่อง สาธิตการใส่สายยางให้อาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
499101 : Professional Development I
499719 : History of medicine
499720 : Humanized medicine
นำเสนอผลงานโครงการนิสิตแพทย์ รูปแบบ Clip Video
หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)
0 5596 7951-53
หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)
0 5596 7955
หน่วยวัดและประเมินผล
0 5596 7960
หน่วยบริหารการศึกษา
0 5596 7957
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0 5596 7958-59
งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7956 โทรสาร 0 5596 7954